Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

28 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-28...more
21 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-21...more
14 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-14...more
07 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-07...more
31 March, 2020
Lệ Phương

Từ vựng về triệu chứng cảm lạnh :

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21

Phản hồi liên quan