close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

05 September, 2023
Học tiếng Hoa - 車位 - 2023-09-05

Nội dung bài học: A : 繞了半天都找不到車位。 B : 那邊好像有一輛正要開走。 Từ vựng mở rộng: 1. 空位    2. 停車場    3. 停車費   ...more

29 August, 2023
Học tiếng Hoa - 讀書 - 2023-08-29

Nội dung bài học: A : 聽說你打算去台灣讀書。 B : 我只是想去上語言班。 Từ vựng mở rộng: 1. 上課    2. 學習    3.研究 ...more

22 August, 2023
Học tiếng Hoa - 喜歡吃魚 - 2023-08-22

Nội dung bài học: A : 我很喜歡吃魚。 B : 聽說吃魚會讓人變聰明。 Từ vựng mở rộng: 1. 新鮮    2. 營養    3. 蛋白質 ...more

15 August, 2023
Học tiếng Hoa - 找麻煩 - 2023-08-15

Nội dung bài học: A : 為什麼你老是找我的麻煩? B : 我沒有啊! Từ vựng mở rộng: 1. 總是    2. 找碴    3. 挑毛病 ...more

08 August, 2023
Học tiếng Hoa - 旅行 - 2023-08-08

Nội dung bài học: A : 怎麼好幾天都沒看到你? B : 我去東部玩,剛回來。 Từ vựng mở rộng: 1. 旅行    2. 度假    3. 遊山玩水 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 56
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan