close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

10 October, 2023
Học tiếng Hoa -末婚生子 - 2023-10-10

A : 以前未婚生子被認為是丟臉的事。 B : 還好現在的想法不再那麼保守了。 ...more

03 October, 2023
Học tiếng Hoa - 登山 - 2023-10-03

A : 你登山的配備都準備好了嗎? B : 我沒有頭燈,想跟你借。 ...more

26 September, 2023
Học tiếng Hoa - 植物 - 2023-09-26

A : 房子裡放一點植物,看起來很舒服。 B : 不過植物容易招來昆蟲。 ...more

19 September, 2023
Học tiếng Hoa - 註冊 - 2023-09-19

A : 女兒,你這學期註冊要多少錢? B : 我去年打工,存了兩萬,還差一萬五。 ...more

12 September, 2023
Học tiếng Hoa  - 風景 - 2023-09-12

Nội dung bài học: A : 在溫帶地區,四季的變化比較明顯。 B : 所以風景一點都不單調。 Từ vựng mở rộng:  1. 春夏秋冬   2. 雪景    3. 楓紅 ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan