:::

Tin thời sự - Quốc tế Ố́ng kính rộng

Ố́ng kính rộng

Đưa những thông tin về tình hình ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, ... của Đài Loan.

Thông tin nhanh

10 July, 2019
Đài Loan tuyển 1026 giáo viên 7 ngôn ngữ ĐNÁ cho năm học mới (1)

Từ năm học 2019 chính phủ Đài Loan bắt đầu thực hiện chính sách đưa 7 ngôn ngữ Đông Nam Á vào chương trình giảng dạy chính thức tại cấp tiểu học của Đ ...more

1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan