:::

Tin thời sự - Quốc tế Ố́ng kính rộng

Ố́ng kính rộng

Đưa những thông tin về tình hình ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, ... của Đài Loan.

Thông tin nhanh

10 April, 2019
Công việc giảng dạy tiếng Việt của người Việt tại Đài Loan (3)

Giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan không chỉ đơn thuần là người dạy ngôn ngữ, mà còn mang sứ mệnh truyền bá văn hóa Việt Nam, đóng góp tiếng ...more

1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan