:::

Tin thời sự - Quốc tế Ố́ng kính rộng

Ố́ng kính rộng

Đưa những thông tin về tình hình ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, ... của Đài Loan.

Thông tin nhanh

17 January, 2023
Trò chuyện với thạc sĩ Ngành CN Văn hóa và Sáng tạo Phạm Út Quyên (3)

Chị Phạm Út Quyên, quê ở Hải Dương, từ nhỏ đã yêu thích hội họa, nhưng lại theo học và tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành truyền thông báo chí tại Việ ...more

10 January, 2023
Trò chuyện với thạc sĩ Ngành CN Văn hóa và Sáng tạo Phạm Út Quyên (2)

Chị Phạm Út Quyên, quê ở Hải Dương, từ nhỏ đã yêu thích hội họa, nhưng lại theo học và tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành truyền thông báo chí tại Việ ...more

03 January, 2023
Trò chuyện với thạc sĩ Ngành CN Văn hóa và Sáng tạo Phạm Út Quyên (1)

Chị Phạm Út Quyên, quê ở Hải Dương, từ nhỏ đã yêu thích hội họa, nhưng lại theo học và tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành truyền thông báo chí tại Việ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan