Tin thời sự - Quốc tếỐ́ng kính rộng (Th.Tư) (a)

Đưa những thông tin về tình hình ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, ... của Đài Loan.

Thông tin nhanh

10 July, 2019
Hải Ly

Từ năm học 2019 chính phủ Đài Loan bắt đầu thực hiện chính sách đưa 7 ngôn ngữ Đông Nam Á vào chương trình giảng dạy chính thức tại cấp tiểu học của Đài Loan. Để chính sách này triển khai được thuận lợi, thì từ 6-7 năm trước chính phủ đã lập kế hoạch và triển khai dần các công tác chuẩn bị liên quan bao gồm: đào tạo đội ngũ giáo viên di dân mới, biên soạn giáo trình và sửa đổi hoàn thiện các quy định liên quan.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

Phản hồi liên quan