Văn hóa - Nghệ thuậtNhịp sống Đài Loan (Th.Sáu) (a)

Đưa những thông tin mới đây ở Đài Loan như : Lễ hội âm nhạc tổ chức ở Bờ biển phía Bắc Đài Loan, Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế tại Đài Bắc, Tháng công nghệ thông tin, v.v...

Thông tin nhanh

22 February, 2019
Lệ Phương
2019-02-22...more
15 February, 2019
Lệ Phương

Trò chuyện với Đại sứ văn hóa quốc tế 2018

...more
01 February, 2019
Lệ Phương

Để bảo vệ và kế thừa di sản văn hóa phi vật thể Đài Loan và để kết nối quốc tế, Cục di sản văn hóa thuộc Bộ văn hóa Đài Loan đã mời đại diện và nhóm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đến Đài Loan tham gia hoạt động giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam 2019. Hoạt động “Stunning Vietnam - Giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam 2019 ” được tổ chức tại Nhà Nhã Đường, công viên di sản văn hóa Bộ văn hóa kể từ ngày 9/1-10/3.

...more
25 January, 2019
Lệ Phương
2019-01-25...more
18 January, 2019
Lệ Phương
2019-01-18...more
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36

Phản hồi liên quan