:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

06 June, 2023
Học tiếng Hoa - 沒胃口 - 2023-06-06

Nội dung bài học: A : 已經八點了,你怎麼還沒吃飯? B : 我好累,不想吃。 Từ vựng mở rộng:  1. 沒胃口    2.   吃不下    3.不餓 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan