close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

11 July, 2023
Học tiếng Hoa - 作報告 - 2023-07-11

A : 星期三輪到我作報告。 B : 你的主題是甚麼? Từ vựng mở rộng: 1. 主講人   2. 聽眾   3. 提問 ...more

04 July, 2023
Học tiếng Hoa - 沾醬 - 2023-07-04

Nội dung bài học:  A : 水餃的沾醬要怎麼調? B : 把醬油、香油和醋加在一起,就可以了。 Từ vựng mở rộng: 1. 蒜頭    2. 辣椒醬    3. 胡椒 ...more

27 June, 2023
Học tiếng Hoa -糕點 - 2023-06-27

Nội dung bài học:  A : 哇!怎麼這麼多人在排隊? B : 這家的鳳梨酥很有名。 Từ vựng mở rộng: 1. 糕點   2. 甜點   3. 美食 ...more

20 June, 2023
Học tiếng Hoa - 露營 - 2023-06-20

Chủ đề: Cắm trại A : 這個周末我要和朋友去露營。 B : 你有睡袋嗎?我可以借你。 Từ vựng mở rộng: 1. 手電筒    2. 帳篷   3. 露營車 ...more

13 June, 2023
Học tiếng Hoa - 低頭族 - 2023-06-13

Nội dung bài học:  A : 你會一邊走路,一遍看手機嗎? B : 不會。太危險了。 Từ vựng mở rộng:  1. 低頭族   2. 安全   3. 小心 ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan