close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

16 April, 2024
Học tiếng Hoa - AI - 2024-04-16

A : 人工智慧科技不斷進步,倒底是好還是壞呢? B : 擔心也沒用呀! Từ vựng mở rộng: 1. 失控     2. 機器人    3. 取代 ...more

09 April, 2024
Học tiếng Hoa - 風景 - 2024-04-09

A : 在溫帶地區,四季的變化比較明顯。 B : 所以風景一點都不單調。 Từ vựng mở rộng: 1. 春夏秋冬   2. 雪景    3. 楓紅 ...more

02 April, 2024
Học tiếng Hoa - 車位 - 2024-04-02

A : 繞了半天都找不到車位。 B : 那邊好像有一輛正要開走。 Từ vựng mở rộng: 1. 空位    2. 停車場    3. 停車費 ...more

26 March, 2024
Học tiếng Hoa - 讀書 - 2024-03-26

A : 聽說你打算去台灣讀書。 B : 我只是想去上語言班。 Từ vựng mở rộng: 1. 上課   2. 學習   3. 研究 ...more

19 March, 2024
Học tiếng Hoa - 愛吃魚 - 2024-03-19

A : 我很喜歡吃魚。 B : 聽說吃魚會讓人變聰明。 Từ vựng mở rộng: 1. 新鮮    2. 營養    3.蛋白質 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan