Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

07 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-07...more
30 June, 2020
Lệ Phương
2020-06-30...more
23 June, 2020
Lệ Phương
2020-06-23...more
16 June, 2020
Lệ Phương
2020-06-16...more
09 June, 2020
Lệ Phương
2020-06-09...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan