close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

21 November, 2023
Học tiếng Hoa - 糖尿病 - 2023-11-21

A : 糖尿病是不是吃糖吃太多引起的? B : 很多人都以為這樣,其實不是 。 ...more

14 November, 2023
Học tiếng Hoa - 打工 - 2023-11-14

A: 年輕人打工要小心,別踩到地雷。 B : 有些廣告看起來很吸引人,不過可能有陷阱。 ...more

07 November, 2023
Học tiếng Hoa - 舊房子 - 2023-11-07

A : 這棟房子已經超過60年了,快要拆了。 B : 真的嗎?完全看不出來。 ...more

31 October, 2023
Học tiếng Hoa - 結婚 - 2023-10-31

A : 我一位大學同學要結婚了。 B : 他的喜帖很有特色,設計得很不錯。 ...more

24 October, 2023
Học tiếng Hoa  - 疼愛 - 2023-10-24

A : 爸爸,你會一直像這樣疼我嗎? B : 那當然囉!你是我永遠的心肝寶貝呀! ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan