close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

17 October, 2023
Học tiếng Hoa - 環保 - 2023-10-17

A : 我去外面吃飯都會自備餐具。 B : 我去買東西會自己帶購物袋。 ...more

10 October, 2023
Học tiếng Hoa - 未婚生子 - 2023-10-10

A : 以前未婚生子被認為是丟臉的事。 B : 還好現在的想法不再那麼保守了。 ...more

03 October, 2023
Học tiếng Hoa - 登山 - 2023-10-03

A : 你登山的配備都準備好了嗎? B : 我沒有頭燈,想跟你借。 ...more

26 September, 2023
Học tiếng Hoa - 植物 - 2023-09-26

A : 房子裡放一點植物,看起來很舒服。 B : 不過植物容易招來昆蟲。 ...more

19 September, 2023
Học tiếng Hoa - 註冊 - 2023-09-19

A : 女兒,你這學期註冊要多少錢? B : 我去年打工,存了兩萬,還差一萬五。   ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan