:::

Cộng đồng - Giao lưuRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalCộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

19 September, 2021
Tâm tình của thính giả

“Nghe đài RTI dường như là đã ngấm vào trong máu của chị rồi”, Hải Ly và Tố Kim thực sự lặng người khi nghe lời tâm tình như vậy của chị Hoàng Thoa, một “fan cứng” của chương trình tiếng Việt đài RTI đến từ quê lúa Thái Bình.  

...more
12 September, 2021
Tâm tình của thính giả

“Nghe đài RTI dường như là đã ngấm vào trong máu của chị rồi”, Hải Ly và Tố Kim thực sự lặng người khi nghe lời tâm tình như vậy của chị Hoàng Thoa, một “fan cứng” của chương trình tiếng Việt đài RTI, một người con đất Việt đến từ quê lúa Thái Bình.  

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan