Cộng đồngCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Năm) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

14 March, 2019
Hải Ly

CÙNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ "GIEO MẦM" TIẾNG VIỆT TRÊN ĐẤT ĐÀI (PHẦN 1)

...more
07 March, 2019
Hải Ly

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄU HÁT LÔ-TÔ SẼ DIỄN RA TẠI GIA NGHĨA VÀO TỐI NGÀY 9-3

...more
1 2 3 4 5 6

Phản hồi liên quan