Cộng đồng - Giao lưuCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Năm) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

07 March, 2019
Hải Ly

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄU HÁT LÔ-TÔ SẼ DIỄN RA TẠI GIA NGHĨA VÀO TỐI NGÀY 9-3

...more
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Phản hồi liên quan