:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

03 July, 2022
Di dân mới Đỗ Khánh Hòa và nghề làm nhân viên chăm sóc tại nhà - Tập II

Chị Đỗ Khánh Hòa chia sẻ về việc chuyển nghề của mình cùng kinh nghiệm học lấy bằng nhân viên chăm sóc tại nhà. Đây là một ngh ...more

26 June, 2022
Di dân mới Đỗ Khánh Hòa và nghề làm nhân viên chăm sóc tại nhà - Tập I

Chị Đỗ Khánh Hòa chia sẻ về việc chuyển nghề của mình cùng kinh nghiệm học lấy bằng nhân viên chăm sóc tại nhà. Đây là một ngh ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan