Cộng đồng - Giao lưuCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Bảy) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

21 March, 2019
Tố Kim

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8-3, một nhóm khoảng 20 giáo viên phụ trách giảng dạy tiếng Việt tại trường học các cấp từ cấp tiểu học, trung học cho đến đại học ở khu vực Đài Bắc và một vài huyện thị lân cận đã cùng gặp gỡ giao lưu để chia sẻ về những kinh nghiệm, những khó khăn khúc mắc cũng như những điều tâm đắc trong công việc giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan.

...more
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Phản hồi liên quan