Cộng đồng - Giao lưuCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Bảy) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

27 December, 2018
Hải Ly

Nói chuyện với lao động Việt Nam - Bùi Khắc Hòa người được trao học bổng học tiếng Trung vì "dám mơ" (2)

...more
20 December, 2018
Hải Ly

Trò chuyện với lao động Việt Nam - Bùi Khắc Hòa người được trao học bổng học tiếng Trung vì "dám mơ" (1)

...more
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Phản hồi liên quan