:::

Cộng đồng - Giao lưuRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalCộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

03 July, 2022
Di dân mới Đỗ Khánh Hòa và nghề làm nhân viên chăm sóc tại nhà - Tập II

Chị Đỗ Khánh Hòa chia sẻ về việc chuyển nghề của mình cùng kinh nghiệm học lấy bằng nhân vi&ecir ...more

26 June, 2022
Di dân mới Đỗ Khánh Hòa và nghề làm nhân viên chăm sóc tại nhà - Tập I

Chị Đỗ Khánh Hòa chia sẻ về việc chuyển nghề của mình cùng kinh nghiệm học lấy bằng nhân vi&ecir ...more

19 June, 2022
Di dân mới Lê Thị Hương và câu chuyện lập nghiệp trên xứ Đài  (II)

Nhờ có đôi bàn tay khéo léo và đức tính cần cù chăm chỉ, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đ&a ...more

12 June, 2022
Di dân mới Lê Thị Hương và câu chuyện lập nghiệp trên xứ Đài  (I)

Nhờ có đôi bàn tay khéo léo và đức tính cần cù chăm chỉ, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đ&a ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan