:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

26 March, 2023
Leo núi cùng cô giáo Ngọc Thắm -Tập II

Đài Loan là một hải đảo nhưng có 2/3 diện tích là núi đồi và rừng rậm. Điều này cũng khiến cho người dân Đài Loan có thói quen l ...more

19 March, 2023
Cộng đồng người Việt tại Đài Loan - Leo núi cùng cô giáo Ngọc Thắm

Đài Loan là một hải đảo nhưng có 2/3 diện tích là núi đồi và rừng rậm. Điều này cũng khiến cho người dân Đài Loan có thói quen l ...more

12 March, 2023
Trải nghiệm văn hóa hát Lô tô tại Grasstraw Festival  vào ngày 18 & 19/3 (Phần 2)

Tính đến năm nay, Lễ hội nghệ thuật sân khấu Thảo Thảo (Grasstraw Festival) với quy mô toàn quốc đã bước sang năm thứ 15, Lễ hội này được tổ chức vào ...more

05 March, 2023
Hãy cùng Khuôn viên văn hóa Việt Nam tham gia Grasstraw Festival diễn ra trong tháng 3/2023(Phần 1)

Tính đến năm nay, Lễ hội nghệ thuật sân khấu Thảo Thảo (Grasstraw Festival) với quy mô toàn quốc đã bước sang năm thứ 15, Lễ hội này được tổ chức vào ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan