Cộng đồng - Giao lưuCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Bảy) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

17 October, 2019
Tố Kim

Mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện giữa Tố Kim và chị Nguyễn Kim Tuyến để nghe chị Tuyến giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Tân di dân Đào viên, nơi phục vụ và cũng  là một sân chơi bổ ích cho tân di dân và lao động nước ngoài .

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15

Phản hồi liên quan