Cộng đồng - Giao lưuCộng đồng người Việt tại Đ.L.(Th.Bảy) (a)

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

30 March, 2020
Lệ Phương

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Theo thông báo của Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ký ngày 30-3-2020)

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Phản hồi liên quan