:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

05 February, 2023
Di dân mới Đồng Thị Dung chia sẻ về trải nghiệm dự hoạt động “Xuân quê hương 2023” (2)

Cô Đồng Thị Dung sang Đài Loan sinh sống đã hơn 20 năm, hiện cô phụ trách công việc giảng dạy tiếng Việt tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ...more

29 January, 2023
Di dân mới Đồng Thị Dung chia sẻ về quá trình phấn đấu và trải nghiệm dự hoạt động “Xuân quê hương 2023” (1)

Cô Đồng Thị Dung sang Đài Loan sinh sống đã hơn 20 năm, hiện cô phụ trách công việc giảng dạy tiếng Việt tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ...more

22 January, 2023
Giáo viên tiếng Việt Đồng Thị Dung chia sẻ về phong tục Tết của Đài Loan

Cô Đồng Thị Dung sang Đài Loan sinh sống đã hơn 20 năm, hiện cô phụ trách công việc giảng dạy tiếng Việt tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan