:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

15 October, 2015
Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh người Việt đoạt giải

Ấn tượng cố hữu bấy lâu nay về người theo ngành kinh doanh chỉ biết nói chuyện làm ăn, cứng rắn và khô khan đã bị phá vỡ hoàn toàn khi người ta đọc tr ...more

08 October, 2015
Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh người Việt đoạt giải

Ấn tượng cố hữu bấy lâu nay về người theo ngành kinh doanh chỉ biết nói chuyện làm ăn, cứng rắn và khô khan đã bị phá vỡ hoàn toàn khi người ta đọc tr ...more

01 October, 2015
Trò chuyện với tác giả Cổ Lam, người đoạt giải tại Giải văn học

Nếu cơm no áo ấm cuộc sống đầy đủ, chắc chắn chẳng ai muốn rời xa bố mẹ, bỏ con cái, bỏ quê hương để tới xứ người làm ăn mưu sinh. Vì muốn cải thiện k ...more

1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan