:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

15 January, 2023
Chặng đường theo đuổi đam mê ẩm thực của chủ quán Hương vị Việt (3)

Sau 3 năm cố gắng cầm cự vượt qua những thử thách của dịch Covid-19 đối với ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, trải qua rất nhiều nỗ lực và thử nghiệm ...more

08 January, 2023
Chặng đường theo đuổi đam mê ẩm thực của chủ quán Hương vị Việt (2)

Sau 3 năm cố gắng cầm cự vượt qua những thử thách của dịch Covid-19 đối với ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, trải qua rất nhiều nỗ lực và thử nghiệm ...more

01 January, 2023
Chặng đường theo đuổi đam mê ẩm thực của chủ quán Hương vị Việt (1)

Sau 3 năm cố gắng cầm cự vượt qua những thử thách của dịch Covid-19 đối với ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, trải qua rất nhiều nỗ lực và thử nghiệm ...more

25 December, 2022
Người đem văn hóa hát Lô tô đến với Đài Loan (2)

Chị Trần Lâm Phụng, một di dân mới người Việt đã sang Đài Loan từ 22 năm trước và sinh sống tại Cao Hùng, chị Phụng là người rất sôi nổi, hoạt bát, yê ...more

18 December, 2022
Người đem văn hóa hát Lôtô đến với Đài Loan (1)

Chị Trần Lâm Phụng, một di dân mới người Việt đã sang Đài Loan từ 22 năm trước và sinh sống tại Cao Hùng, chị Phụng là người rất sôi nổi, hoạt bát, yê ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan