:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

06 November, 2022
Chị Hồng Mãn Chi và Hiệp hội Chị em Nam Dương Đài Loan- Tập I

Mời các bạn đón nghe chuyên mục hôm nay để nghe chị Hồng Mãn Chi, chủ tịch Hiệp hội Chị em Nam Dương Đài Loan chia sẻ về nguyên nhân, ...more

30 October, 2022
Làm thế nào để tham gia lớp huấn luyện phiên dịch y tế? Tập II

Mời các bạn đón nghe chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay để nghe chị Đinh Phương Ngân - một tân di dân xinh đẹp và năng động ...more

23 October, 2022
Làm thế nào để tham gia lớp huấn luyện phiên dịch y tế? Tập I

Mời các bạn đón nghe chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay để nghe chị Đinh Phương Ngân - một tân di dân xinh đẹp và năng động ...more

16 October, 2022
Sự khác biệt của khóa tập huấn giáo viên tiếng Việt 2022? (II)

Chị Phạm Mỹ Dung, chủ tịch Hiệp hội quảng bá và phát triển Văn hóa Tân Di dân, với 24 năm sinh sống tại Đài Loan, là người luôn năng nổ trong hoạt độn ...more

09 October, 2022
Sự khác biệt của khóa tập huấn giáo viên tiếng Việt 2022? (I)

Chị Phạm Mỹ Dung, chủ tịch Hiệp hội quảng bá và phát triển Văn hóa Tân Di dân, với 24 năm sinh sống tại Đài Loan, là người luôn năng nổ trong hoạt độn ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan