:::

Cộng đồng - Giao lưu Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

02 October, 2022
Tân di dân phải đối mặt với những khó khăn gì khi thiên tai, dịch bệnh ập đến

Tân di dân là nhóm người chịu thiệt hại và gặp khó khăn nhiều nhất khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra bởi đa số họ là nhóm người yếu ...more

25 September, 2022
Tại sao di dân mới người Việt yêu thích nghề phun xăm thẩm mỹ (II)

Hiện nay tại Đài Loan tỷ lệ di dân mới nhất là di dân mới người Việt theo nghề phun xăm thẩm mỹ ngày càng cao, vậy tại sao di dân mới người Việt lại y ...more

18 September, 2022
Tại sao di dân mới người Việt yêu thích nghề phun xăm thẩm mỹ (I)

Hiện nay tại Đài Loan tỷ lệ di dân mới nhất là di dân mới người Việt theo nghề phun xăm thẩm mỹ ngày càng cao, vậy tại sao di dân mới người Việt lại y ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan