:::

Cộng đồng - Giao lưuRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalCộng đồng người Việt tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Phổ biến với Di dân nhập cư (vợ hoặc chồng) Việt Nam sinh sống tại Đài Loan về pháp luật và chính sách của chính phủ Đài Loan, đưa những thông tin liên quan như quyền và ích lợi của Di dân nhập cư, v.v...., giúp họ hiểu rõ và nắm được thông tin, sớm thích nghi cuộc sống, hội nhập xã hội Đài Loan.

Thông tin nhanh

03 October, 2021
18 năm trải nghiệm lý thú của phát thanh viên Nguyễn Bình Trân (phần 2)

Rất nhiều di dân mới người Việt Nam đến Đài Loan xây dựng mái ấm gia đình, sau khi vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầ ...more

26 September, 2021
18 năm trải nghiệm lý thú của phát thanh viên Nguyễn Bình Trân (phần 1)

Rất nhiều di dân mới người Việt Nam đến Đài Loan xây dựng mái ấm gia đình, sau khi vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầ ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 41
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan