:::

Pháp luật - Lao động Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trả lời thư từ và hộp thư thoại (lưu âm trong điện thoại) của các bạn thính giả Việt Nam tại Đài Loan, giải đáp những yêu cầu và thắc mắc của thính giả.

Thông tin nhanh

29 November, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-11-29

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Tổng cục quản lý đường bộ công bố biể ...more

22 November, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-11-22

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Khiết Nhi và Thúy Anh xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Có hơn 70 nghìn lao động di trú mất l ...more

15 November, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-11-15

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Khiết Nhi và Thúy Anh xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Để tránh hành vi trừ lương không chín ...more

08 November, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-11-08

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Đài Nam lần đầu thực hiện chương trìn ...more

01 November, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-11-01

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Từ ngày 30/11, xe đạp điện phải có tr ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan