:::

Pháp luật - Lao động Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trả lời thư từ và hộp thư thoại (lưu âm trong điện thoại) của các bạn thính giả Việt Nam tại Đài Loan, giải đáp những yêu cầu và thắc mắc của thính giả.

Thông tin nhanh

06 June, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-06-06

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Thành phố Tân Bắc tổ chức lớp dạy tiế ...more

30 May, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-05-30

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: - Lao động di trú  bị khởi tố vì gửi thu ...more

23 May, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-05-23

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: - Cục Y tế Cao Hùng đưa ra phương án khe ...more

16 May, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-05-16

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Mang thai chưa đầy 3 tháng sảy thai x ...more

09 May, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-05-09

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Tiếp tục tuyển dụng khán hộ công gia ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan