:::

Pháp luật - Lao động Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trả lời thư từ và hộp thư thoại (lưu âm trong điện thoại) của các bạn thính giả Việt Nam tại Đài Loan, giải đáp những yêu cầu và thắc mắc của thính giả.

Thông tin nhanh

25 April, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-04-25

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Quan tâm chăm sóc xã hội đa văn hóa, ...more

18 April, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-04-18

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Bộ Lao động triển khai hành động ngăn ...more

11 April, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-04-11

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Cảnh sát Douliu mời lao động di trú t ...more

04 April, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-04-04

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Vẫn phải xử lý trường hợp bị quấy rối ...more

28 March, 2023
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2023-03-28

Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Nếu không trả lương đúng theo quy địn ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan