:::

Pháp luật - Lao động Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trả lời thư từ và hộp thư thoại (lưu âm trong điện thoại) của các bạn thính giả Việt Nam tại Đài Loan, giải đáp những yêu cầu và thắc mắc của thính giả.

Thông tin nhanh

14 March, 2020
Dời lui thời gian kiểm tra sức khoẻ

Để đối phó tình hình dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương tuyên bố, những lao động nhập cư phải kiểm tra sứ ...more

1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan