:::

Pháp luật - Lao động Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b)

Trả lời thư từ và hộp thư thoại (lưu âm trong điện thoại) của các bạn thính giả Việt Nam tại Đài Loan, giải đáp những yêu cầu và thắc mắc của thính giả.

Thông tin nhanh

30 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-30

Trong chuyên mục của tuần này, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Chủ thuê đang tuyển dụng khán hộ công gia ...more

23 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-23

Trong chuyên mục của tuần này, Thúy Anh và Khiết Nhi xin gửi đến các bạn những thông tin như sau: 1. Nếu chủ thuê tự ý giảm lương của khán hộ công ...more

16 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-16

Trong chuyên mục của tuần này, Khiết Nhi và Thúy Anh xin gửi đến các bạn những thông tin như sau: 1. Điều chỉnh mức lương cho lao động di trú làm g ...more

09 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-09

Trong chuyên mục tuần này, Khiết Nhi và Thúy Anh xin mang đến cho các bạn những thông tin như sau:      1. Trung tâm Tuyển dụng trực tiếp tăng thêm ...more

02 August, 2022
Giờ hẹn các bạn (Th.Ba) (b) - 2022-08-02

Trong chuyên mục của tuần này, Khiết Nhi và Thúy Anh xin gửi đến cho các bạn những thông tin như sau: 1. Hủy bỏ quy định mua bảo hiểm phòng dịch bắ ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 51
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan