Chúc mừng Vệ tinh Formosat-7 được phóng thành công lên vũ trụ

Đài Loan chúc mừng Vệ tinh Formosat-7 được phóng thành công lên vũ trụVệ tinh Formosat-7 là chươ...